Trias (Triassic)

triasObdobje triasa sega med 250 milijonov let in 200 milijonov let nazaj. Trias spada med bolj pusto prehodno obdobje zemlje po permskem izumrtju in bujnem obdobju jure. Trias se deli na zgodnji trias, srednji trias in pozni trias.
 

Zgodnji trias

Trajal je med 250 in 247 milijoni let nazaj. Dominirale so puščave po celotni celini Pangea. Zemlja je v tem trenutku pravkar bila priča masovnemu izumrtju, saj je 95% celotnega življenja izumrlo. V tem obdobju so bili najpogostejši “Lystrosaurus“-i, LabirintozobciEuparkeria in ostalih živih bitij, ki so preživeli masovno izumrtje. Takrat so se razvili tudi “Temnospondyli” – dominantni plenilci v večini triasa.

Srednji trias

Trajal je med 247 in 237 milijoni let nazaj. Takrat se je superkontinent Pangea začel cepiti. Ekosistem si je opomogel od opustošenja izumrtja. Plankton, korale in raki so si opomogli, plazilci pa so postajali večji in večji. Razvili so se novi vodni plazilci (Nothosaurs in Ichthyosaurs). Na kopnem so cveteli borovi gozdovi, kar je prineslo komarje in mušice. Razvili so se prvi starodavni krokodili, ki so začeli konkurenco velikih dvoživk, ki so od tedaj vladali sladkovodnemu svetu.

SynapsidsPozni trias

Trajal je med 237 do 200 milijoni let nazaj. Po razcvetu srednjega triasa se pokažejo prvi toplotni udari in zmerne padavine. Takratnje segrevanje ozračja je pripeljalo do racveta razvoja plazilcev na kopnem, saj so se razvili tudi prvi dinozavri in pterozavri.
Klimatske spremembe so bile povod za ogromno izumrtje med obdobji triasa in jure, ko so izumrli vsi arhozavri, starodavni krokodili, sinapsidi (Dimetrodon) in skoraj vse velike dvoživke, kot tudi 34% morskega življenja. Vzrok za to izumrtje je vprašljivo.

Preberite tudi: