Mezozoik (Mesosoic)

mezozoik - pangeaMezozoik (grško mɛzɵˈzoʊɪk) je del geološkega časa pred približno 252 do 66 milijoni let. Poznan je tudi kot “čas plazilcev”, saj so takrat le-ti na zemlji prevladovali. 

Mezozoik pomeni “vmesno življenje“. Ime izhaja iz grških besed μεσο (mezo – med, vmes) in ζῷον (zoik – žival, živo bitje). Pred mezozoik-om je bil Paleozoik (“starodavno življenje”), nasledil pa ga je Kenozoik (“novo življenje”). Mezozoik se deli na tri obdobja: trias, jura in kreda, ki se naprej razčlenjujejo na več podobdobij in stopenj.

Vse se je začelo po permsko-triasnem izumrtju – največjem masovnem izumrtju v zgodovini zemlje, končalo pa z drugim masovnim izumrtjem v obdobju krede in paleogena, ko je izumrla večina neletečih dinozavrov in ostalih rastlin in živalskih vrst.
Mezozoik je bil čas ogromne tektonske aktivnosti, sprememb ozračja in klime, evolucijskega napredka. Takrat se je superkontinent Pangea začel deliti na ločene kopenjske mase, ki so se sšasoma premaknila na današnje pozicije.

Podnebje je bilo zelo pestro. Bila so obdobja segrevanja in ohlajevanja, a je bila zemlja v povprečju precej bolj vroča kot danes.

Dinozavri so se pojavili ob koncu triasa, dominantni kopenski vretenčarji pa so postali v začetku jure pred približno 135 milijoni let. Vladali so do konca krede, ko se je zgodilo njihovo izumrtje. Ptice so se prvič pojavile v juri. Razvili so se iz veje teropodnih dinozavrov. Prvi sesalci so se prav tako pojavili v obdobju mezozoika, a so bili zelo majhni. Tehtali so manj kot 15 kilogramov.

Pred 252.17 do 201.3 milijoni leti

Pred 201.3 do 145 milijoni leti

Pred 145 do 66 milijoni leti

Preberite tudi: